?:created
  • 20.11.2019
?:creator
  • Michal Med
Is ?:has-part of
?:imports
Is ?:imports of
Is ?:inScheme of [317 values]
?:label
  • Slovník výměnného formátu RÚIAN ve verzi 1.8.0 - glosář (cs)
  • Vocabulary of the RÚIAN exchange format in version 1.8.0 - glossary (en)
Is ?:ma-glosar of
Is ?:má-glosář of
Is ?:má-glosář of
?:obsahuje-kořenový-pojem [298 values]
?:obsahuje-pojem [317 values]
?:preferredNamespacePrefix
  • vfr-1.8.0-pojem
?:preferredNamespaceUri
  • http://onto.fel.cvut.cz/ontologies/slovník/datový/vfr-1.8.0/pojem/
?:rights
?:status
  • Specification (en)
  • Specifikace (cs)
?:title
  • Slovník výměnného formátu RÚIAN ve verzi 1.8.0 - glosář (cs)
  • Vocabulary of the RÚIAN exchange format in version 1.8.0 - glossary (en)
rdf:type
?:versionIRI
?:vztah [317 values]