?:creator
 • Michal Med
?:has-part
?:imports
?:importuje-slovník
Is ?:je-pojmem of [317 values]
Is ?:je-pojmem-ze-slovníku of [317 values]
Is ?:je-záznamem of [317 values]
?:label
 • Slovník výměnného formátu RÚIAN ve verzi 1.8.0 - slovník (cs)
 • Vocabulary of the RÚIAN exchange format in version 1.8.0 - vocabulary (en)
?:ma-glosar
?:ma-model
?:má-autora
?:má-datum-a-čas-modifikace
 • 2019-12-10T17:37:19.643+01:00 (xsd:dateTime)
?:má-datum-a-čas-vytvoření
 • 2019-12-10T17:37:19.643+01:00 (xsd:dateTime)
Is ?:má-dokumentový-slovník of
?:má-editora
?:má-glosář
?:má-glosář
?:má-model
?:má-model
?:popisuje-dokument
?:preferredNamespacePrefix
 • vfr-1.8.0-pojem
?:preferredNamespaceUri
 • http://onto.fel.cvut.cz/ontologies/slovník/datový/vfr-1.8.0/pojem/
?:rights
?:status
 • Specification (en)
 • Specifikace (cs)
?:title
 • Slovník výměnného formátu RÚIAN ve verzi 1.8.0 - slovník (cs)
 • Vocabulary of the RÚIAN exchange format in version 1.8.0 - vocabulary (en)
rdf:type
?:versionIRI
?:vlastnost
 • 2019-12-10T17:37:19.643+01:00 (xsd:dateTime)
?:vztah
Is ?:vztah of [318 values]